KALİTE ÇEVRE VE ENERJİ POLİTİKAMİZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

DURKAR HALI olarak amacımız Kalite Standartlarını sağlayarak Kaliteyi Güvence altına almaktır.

Bu kapsamda kalite politikamız:

 

 • Müşterilerimizin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam ve eksiksiz olarak algılayıp beklentileri karşılamak ve müşterilerimizin memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, 
 • Müşteri, tedarikçi ve çalışanlarımız ile etkin ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak,
 • Toplam Kalite Yönetimini tüm faaliyetlerimizde esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılmasını sağlamak,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada öngörecek prosesler geliştirerek engellemek ve böylelikle hatasız ürün üretmek,
 • Sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak yüksek verimlilik ve kaliteye ulaşmak,
 • Tüm çalışanların şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamak,
 • İş Sağlığı Güvenliği, Çevre ve kendi sektörümüzle ilgili tüm yasal ve sektörel şartlara uymak ve bunu bütünleşik bir şekilde yönetmek,
 • Sürekli iyileşmeler ve eğitimler ile Entegre Yönetim Sistemimizi geliştirmek.

 

Durkar Halı çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmanın gereğine inanmaktadır.  

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır:

 • Çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
 • Tüm faaliyetlerimizi ilgili mevzuat ve yasal şartlara uygun olarak yürütmeyi,
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmayı,
 • Enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve bireysel sorumluluk kazandırmak için çalışanlarımıza sürekli eğitimler vermeyi,
 • Atık yönetimini yasal mevzuat ve uluslararası standartlarla uygun olarak yürütmeyi,
 • Enerji verimliliği sağlayan ürünleri ve hizmetleri satın almayı,
 • Enerji ve çevre yönetim sistemi kapsamında gerekli tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Enerji verimli ürünler üretmeyi ve üretim süreçlerimizi enerji verimliliği ve çevre kriterlerini dikkate alarak tasarlamayı,
 • Kurum içinde ve dışında tüm paydaşlar ile iletişim içinde olmayı,
 • Enerji ve çevre yönetim sistemi ve enerji performansımızı düzenli olarak gözden geçirerek güncellemeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI